FÖRETAGET
SUNDSVALL AUDIO


Sundsvall Audio är ett professionellt företag - med ett mycket stort kontaktnät av kunniga människor. På vår hemsida kan du se en stor del av vårt utbud. Du är alltid välkommen att ringa oss om det är något du undrar.

© 2004 Foto Eternal Pictures

Sundsvall Audio grundlades 1993. Vi hade då upptäckt att det saknades professionella ljudföretag med kunskaper om akustik, elektronik och ljud.

Snart insåg vi att det var näst intill omöjligt att hitta ett ljudsystem som klarar olika applikationer. Få tillverkare har någon egentlig kännedom om akustik, vilket är minst lika viktigt vid en installation som högtalarens beskaffenhet.

Till slut kom vi i kontakt med ett ljuddesignföretag som bildades under 60-talet och som hade det uttalade målet att återskapa ett naturligt ljud i den lokal där högtalarna är monterade. Det gör att vi nu vågar garantera dig ett perfekt ljud i alla lokaler.

Thord Hall